1. Start
 2. O nas
 3. Partnerzy
 4. Usługi
 5. Rozwiązania
 6. Kontakt
 7. English

In-house

Stworzymy indywidualne oprogramowanie zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Enterprise

Zaprojektujemy najlepsze rozwiązania komercyjne dla Twojej firmy.

Open source

Świadome i przemyślane wykorzystanie otwartego oprogramowania pozwala niebywale podnieść jakość pracy w przedsiębiorstwie.
Certyfikat ISO
Nasz ciągły rozwój potwierdza rosnąca liczba certyfikatów, w tym certyfikat zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 numer certyfikatu:
2030/09/2016/J/C-(Z/1/2018).

WYŚWIETL CERTYFIKAT
Partnerzy
Posiadane umowy partnerskie z wiodącymi producentami rozwiązań komercyjnych jak i open-source w zakresie systemów monitorowania pozwalają nam oferować rozwiązania optymalne w stosunku do wymagań funkcjonalnych i kosztowych naszych Klientów.
Usługi
Naszym Klientom oferujemy usługi bazujące na naszym wieloletnim doświadczeniu. Nasi eksperci wiedzę praktyczną pozyskiwali pracując u operatorów telekomunikacyjnych, integratorów oraz w instytucjach finansowych. Potwierdzeniem wiedzy merytorycznej naszych ekspertów są liczne certyfikaty produktowe i technologiczne.


Wśród wielu usług chcielibyśmy zaznaczyć szczególnie:
 • dostosowanie posiadanych środków technicznych do zwiększenie konkurencyjności usług,
 • audyty technologiczne/produktowe,
 • optymalizacja kosztów eksploatowanych systemów,
 • studia wykonalności,
 • plany ciągłości działania dotyczące strategicznych zasobów informatycznych,
 • projekty techniczne,
 • wdrożenia,
 • wytwarzania oprogramowania,
 • migracje platform i produktów,
 • integracja systemów,
 • utrzymanie i rozwój eksploatowanych systemów.
Rozwiązania
Rozwiązania dla IT

Środowiska IT są już na tyle skomplikowane i heterogeniczne, że bez narzędzi wspomagających ich prace, zarządzanie i monitorowanie zasobami i usługami nie byłoby możliwe.

Wśród wielu rozwiązań oferujemy te bez których trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie IT:
 1. IT Service Desk

 2. Monitorowanie dostępności i wydajności aplikacji i baz danych:
  • Monitorowanie aplikacji,
  • Monitorowanie baz danych Monitorowanie systemów ERP,
  • Monitorowanie serwerów,
  • Monitorowanie Windows,
  • Monitorowanie serwerów i usług web,
  • Monitorowanie portali internetowych,
  • Monitorowanie dowolnych aplikacji,
  • Monitorowanie stron web,
  • Monitorowanie skryptowe,
  • Monitorowanie DNS,
  • Monitorowanie Exchange.

 3. Monitorowanie infrastruktury i usług:
  • Monitorowanie i zarządzanie stacjami roboczymi i serwerami
  • Monitorowanie sieci WiFi
  • Monitorowanie i raportowanie jakości usług w sieci IP
  • Monitorowanie elementów sieci LAN i WAN
  • Monitorowanie IP SLA
  • Monitorowanie drukarek i UPSów
  • Monitorowanie VMWare
  • Monitorowanie NetFlow
  • Monitorowanie alarmów
  • Monitorowanie VoIP QoS
  • Provisioning usług IP
Rozwiązania dla Telco

Rozwiązania dla telekomunikacji są niezwykle wymagające ze względu na wydajność, pracę w czasie semi-rzeczywistym, ilość równocześnie przebiegających w nich procesów, stopień skomplikowania budowy i działania, wpływ na dochody operatora z realizowanych usług masowych.

Opierając się na wiedzy i doświadczeniu możemy zaoferować następujące rozwiązania:
 1. Zintegrowane systemy monitorowania i raportowania:
  • Fault management,
  • Performance management,
  • Security management,
  • Monitoring infrastruktury sieciowej,
  • Service management,
  • Platformy raportowania.

 2. Integracja z systemami OSS/BSS, m.in.:
  • CRM: Clarify,
  • TT: Clarify, Remedy,
  • NIS: Smallworld, SunTech,
  • Cisco ISC.

 3. Systemy monitorowania i raportowania kontraktów SLA,
 4. Systemy monitorowania rozpływu ruchu oparte o NetFlow, IPFIX, inne,
 5. Systemy monitorowania i raportowania zdarzeń w domenie bezpieczeństwa,
 6. Systemy Network Inventory i Trouble Ticketing,

 7. Systemy zarządzania konfiguracją i zmianami m.in.:
  • Cisco LMS i ISC, IBM TNCM i TPM, HP BSA,
  • Opensource,
  • Rozwiązania autorskie.

 8. Systemy provisioningu usług, m.in.:
  • Platforma aktywacji/deaktywacji usług głosowych telefonii stacjonarnej,
  • System auto-konfiguracji VG WiMAX,
  • Aplikacja konfiguracji elementów sieciowych IP (Lucent MAX, routery Cisco).

 9. Interfejsowanie do szerokiej gamy systemów EM/NMS (m.in. Ericsson PEM, Alcatel RM1354, Alcatel SMC, Lucent NavisCore, Lucent NavisAccess, Siemens Surpass HiT, Tadiran MGW)
Oprogramowanie dla firm

Dynamiczny rozwój rynku wymaga stałego ulepszania procesów każdej firmy. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wdrożenie systemu informatycznego wspierającego procesy dedykowane dla działalności firmy.

Specjalizujemy się w dostarczaniu dostosowanych do potrzeb Klienta rozwiązań informatycznych realizowanych na zamówienie.
 1. Zespół naszych architektów, analityków i programistów posiada doświadczenie w:
  • diagnozowaniu wymagań klienta,
  • analizie problemu,
  • opracowaniu procesów,
  • realizacji systemów informatycznych i teleinformatycznych w szczególności związanych z obsługą oraz wsparciem Klienta a także zarządzaniem infrastrukturą sieciową,
  • wdrażaniu produktów.

 2. W ramach tworzenia produktu oferujemy:
  • pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb i analizie procesu technologicznego, który ma być wspomagany tworzonym oprogramowaniem,
  • wykonanie oprogramowania przez stale szkolony zespół programistów,
  • przygotowanie dokumentacji technicznej do wykonanej pracy, zgodnie z ustalonymi standardami,
  • wnikliwe przetestowanie wykonanej pracy,
  • wsparcie w czasie wdrożenia produktu,
  • utrzymanie systemów,
  • gwarancję wykonanej pracy w zakresie ustalonym pomiędzy zainteresowanymi stronami,
  • poufność w zakresie wykorzystanych rozwiązań i materiałów dostarczonych ze strony zleceniodawcy.

 3. W swoim dorobku mamy:
  • realizacje samodzielne począwszy od analizy problemu po wdrożenie,
  • realizacje w oparciu o analizy wykonane przez zamawiającego,
  • udział w projektach realizowanych przez wiele zespołów (również w zespołach międzynarodowych).
Rozwiązania VoIP i SIP

Rozwiązania głosowe realizowane w sieciach IP nie wykorzystują tylko "innego" medium dla transmisji głosu. Obecnie to heterogeniczne środowiska "wyposażone" w oprogramowanie są obszarem w którym pojawia się wiele usług i rozwiązań zintegrowanych które zwiększają przychody operatorów a użytkownikom biznesowym ułatwiają komunikację z Klientami.

Nasze dotychczasowe doświadczenia obejmują rozwiązania i usługi wymienione poniżej:
 1. Implementacja mechanizmów monitorujących sieć VoIP i integracja z systemami NMS
  • Sondy generujące oraz konsumujące ruch VoiP,
  • Weryfikacja poprawności wykonanych połączeń,
  • Statystyki i aktywny monitoring dla monitorowanych parametrów realizowanych połączeń.

 2. Pomiary wydajności sieci VoIP
  • Analiza charakterystyki ruchu na podstawie zarejestrowanych danych (pcap),
  • Opracowanie scenariuszy testowych (SIP + RTP),
  • Opracowanie metod pomiaru obciążenia systemu,
  • Obciążenie sieci VoIP,
  • Zebranie statystyk z wygenerowanego ruchu VoIP i obciążenia sieci VoIP.

 3. Implementacje usług VoIP w "chmurze" (Cloud computing)

 4. Integracja systemów opartych na protokole SIP
  • System HMS - integracja OCS z Broadworks.

 5. Integracja systemów PBX (IP/ISDN) z siecią VoIP (SIPTrunk)
  • Implementacja eSBC,
  • Możliwość implementacji dodatkowych aplikacji związanych z przetwarzaniem połączeń.

 6. Implementacja central IPPBX z wykorzystaniem systemu SipXECS
  • Redundantna architektura,
  • Realizacja styku przez SipTrunk/ISDN,
  • Zarządzanie telefonami Polycom, Snom, Grandstream, Audiocedes, inne,
  • Integracja z Corporate Directory.

 7. Usługi związane z uruchomieniem w przedsiębiorstwach telefonii IP z wykorzystaniem systemów hostowanych np.:
  • Broadworks,
  • Zarządzanie telefonami,
  • Monitoring.

 8. Realizacja punktów styku VoIP
Technologie

 1. Do realizacji projektów wykorzystujemy oprogramowanie komercyjne:
  • Computer Associates,
  • Check Point,
  • Cisco Systems,
  • Compuware,
  • Dell,
  • D-Link,
  • Harris,
  • HP,
  • IBM,
  • Juniper Networks,
  • ManageEngine,
  • RedHat,
  • SevOne,
  • Solarwinds,
  • AdRem Netcrunch.

 2. Korzystamy również z rozwiązań typu open source:
  • Asterisk,
  • Cacti,
  • Freeswitch,
  • JasperReports,
  • Nagios,
  • Opensips,
  • Pentaho BI,
  • River Muse,
  • Zabbix,
  • Zenoss.

 3. Do projektowania i realizacji aplikacji własnych wykorzystujemy:
  • Java, JEE, Spring, Spring Boot,
  • PHP, PEAR, ADOdb, Symfony,
  • Silniki wzorców: Smarty, PHPTAL,
  • C#, .NET, .NET Core,
  • Python,
  • Perl,
  • html 5,
  • css 3,
  • JavaScript, jQuery, AJAX, React, Redux, Angular, Express.js,
  • C/C++,
  • technologie mobilne (Android, iOS, Win8, React Native).

 4. Wykorzystujemy narzędzia wspierające proces tworzenia i dostarczania oprogramowania:
  • GitLab, Jenkins, Docker,
  • JIRA, Redmine, OTRS,
  • JUnit, TestNG, JMock, Mockito, Selenium, Hamcrest, Jest,
  • SonarQube,
  • Ansible,
  • RabitMQ,
  • JMeter,
  • SoapUI,
  • Selenium,
  • CVS, SVN, GIT.

 5. Wdrażane przez nas rozwiązania pracują na platformach systemowych:
  • Solaris, Linux, Windows oraz współpracują z bazami danych: Oracle, DB2, SQLServer, MySQL, PostgresSQL, MongoDB.
Kontakt
fax (+48 22) 381 60 01
biuro@hatomi.pl
Biuro w Warszawie
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
Biuro w Kielcach
ul. Warszawska 30/6
25-312 Kielce
HATOMI Sp. z o.o. wpisana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000383512,
NIP 822-233-28-82, REGON 142902592, kapitał zakładowy 40 000,00 zł